Nová výstava v Schaubmarovom mlyne – Príroda vášho detstva.

Mgr. Klára Hudáková, SNG

Bratislava 20. máj 2022 | Špecifickú atmosféru Schaubmarovho mlyna v Pezinku podčiarkne nová výstava jedinečných prírodovedných ilustrácií Jindřicha Krejču. Jej slávnostné otvorenie v sobotu 28. mája 2022 bude sprevádzať pestrý program s kurátorským výkladom, detskou prehliadkou, worskhopmi pre rodiny s deťmi a s koncertmi kapiel Quatro Emocione a Hudba z Marsu. Výstava potrvá do 2. októbra tohto roku.

Novú sezónu v Schaubmarovom mlyne v Pezinku otvorí už tradične nová výstava. Príroda vášho detstva. Flóra a fauna v ilustráciách Jindřicha Krejču predstaví prácu ilustrátora populárno-náučných atlasov fauny a flóry Jindřicha Krejču a mnohých návštevníkov/návštevníčky možno prenesie aj späť do detstva, keď listovali knihami s jeho ilustráciami. „Súbor 515 listov nám zapožičala manželka umelca Anna Krejčová a syn Henrich Krejča. Pre výstavu sme z celkového objemu vybrali viac ako polovicu originálov, ktoré sa objavili v knihách Z našej prírody: Rastliny (1979), Z našej prírody: Živočíchy (1981) a Základy poľovníctva (1988). Uvidíme na nich zástupcov vtáctva a zveri biotopov strednej Európy, plemená poľovníckych psov, rôzne skupiny živočíchov zoskupené podľa druhov či kvety a byliny,“ vysvetľujú kurátori výstavy, Miroslava Maurery a Dušan Buran.

K práci s vystaveným materiálom kurátori nepristúpili z pohľadu biológa, originály listov chceli divákom/diváčkam sprostredkovať cez ich estetické kritériá a vizuálne atraktívne kombinácie a tým vyzdvihnúť ich umeleckú hodnotu. Návštevníci/návštevníčky tu nájdu okrem vystavených diel aj exempláre, v ktorých si môžu voľne listovať a porovnávať tak originály s výtlačkami. „Odbornú literatúru, ktorú Jindřich Krejča používal pri práci a publikácie z vlastnej knižnej kolekcie nám do priestorov výstavy zapožičala Anna Krejčová. Niektoré tituly nám poskytli zamestnanci/zamestnankyne Slovenskej národnej galérie zo svojich domácich knižníc a literatúru s ilustráciami sme získali aj vďaka knižnici SNG,” dopĺňa Maurery.

Osobitý priestor Schaubmarovho mlyna dodáva výstave Krejčových ilustrácií fauny a flóry atmosféru prepojenia s okolitou prírodou. Z toho dôvodu tím SNG zo Schaubmarovho mlyna spolu s dobrovoľníkmi vysadil v areáli záhony letničiek, k čomu ich inšpirovala jedna z Krejčových publikácií pre záhradkárov a pestovateľov – Letničky (1973).

Jindřich Krejča (1920 – 1991) sa vedeckej ilustrácii začal venovať v polovici 50. rokov 20. storočia. Kresby tvoril podľa živej predlohy v prírode, ale tiež podľa exponátov z Prírodovedného múzea. Vytvoril si vzorník rastlín a živočíchov a z toho potom čerpal až do konca života. Nadviazal dlhoročnú spoluprácu s kolektívom vedcov a pedagógov z Katedry botaniky a Katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

V priebehu štyroch dekád vytvoril tisíce ilustrácií k prírodovedným obrazovým knihám a atlasom fauny a flóry. Mnohé z nich boli vydané vo viacerých reedíciách a jazykových mutáciách. Opakovane získal ocenenia na súťažiach Najkrajšia kniha roka v Československu a tiež v zahraničí na Medzinárodnej výstave knižného umenia v Lipsku v roku 1977 za knihu Naše rostliny v lékařství. Spolupracoval s vydavateľstvami na Slovensku aj v Čechách. Dlhé roky predsedal komisii pri vydavateľstve Príroda a jeho práca priniesla ovocie v podobe množstva podnetných kníh.

Program otvorenia výstavy 28. mája 2022

15.00 | Otvorenie výstavy
Trvanie výstavy: 29. 5. – 2. 10. 2022
Kurátori: Miroslava Maurery, Dušan Buran
Grafický dizajn výstavy: Braňo Matis

15.00 – 17.00 | Workshopy pre deti (aj rodičov)
Botanická záhrada – Na dvore a v sade Schaubmarovho mlyna rastie množstvo kvetov a rastlín, ktoré budeme v ateliéri pod holým nebom spolu pozorovať. Ako sa napájajú korunné lupienky na stonku a aká je štruktúra listov? Lupy nám umožnia preskúmať flóru do detailu a pomocou akvarelových farieb ju zachytiť v pestrofarebných maľbách.
Tvorenie prírodou – Už ste si niekedy robili herbár? Zisťovali ste, na čo je ktorá rastlina dobrá a aké má vlastnosti? Do herbára sa rastliny dajú nakresliť, vysušiť a lisovať. Na otvorení výstavy si budete mať možnosť s nimi trošku zaexperimentovať a budeme zisťovať, či majú rastliny aj nejaké umelecké vlastnosti. Spolu sa pokúsime vytvoriť z rastlín nástroj na maľovanie (štetec) a vyskúšame, aké v sebe skrývajú farby a či sa s nimi dá maľovať.

15.30 – 16.30 | Miroslava Maurery a Dušan Buran – kurátorsky výklad k výstave
16.00 – 16.45 | Detský expres do prírody – komentovaná prehliadka pre deti
17.00 – 18.00 | Koncert Quatro Emocione
18.30 – 19.30 | Koncert Hudba z Marsu

Viac o téme: #hudbazmarsu #jindrichkrejca #prirodavashodetstva #quatroemocione #schaubmarovmlyn #výstava