Príbeh Evy Perónovej a udalosti po jej smrti v životopisnej dráme „Svätá Evita“.

Po smrti Evy Perónovej v roku 1952 jej mŕtvolu uchovávali tri roky, kým sa postaví mauzóleum – miesto odpočinku, ktoré nikdy nebolo vybudované. V roku 1955 armáda prevzala v Argentíne moc a ukryla Perónovej telo pred verejnosťou, lebo sa bála, že by zjednotila krajinu proti nej. Ale nečakali,  že týmto činom sa stane nebezpečnejšou po smrti, ako bola za života.

Toto je príbeh Evy Perónovej po jej smrti. Zabalzamované telo „Evity“ prešlo rušnou cestou, ktorá trvala 22 rokov a bola rovnako bohatá ako jej 33 rokov života. Evita zomrela v roku 1952, ale jej telo čakalo nepochované tri roky, kým sa vybuduje pamätník, ktorý sa ale nikdy nedokončil. V roku 1955 armáda zvrhla vládu prezidenta Peróna a ukryla jej telo na 19 rokov, aby zabránila, že sa z nej stane symbol proti režimu. Aj keď bola politickou postavou ako manželka generála Peróna len šesť rokov, jej mŕtvola ovplyvnila argentínsku politiku na viac ako dvadsať rokov – a splietla morbídne zvláštny príbeh, ktorý sa preniesol do mytologickej ríše. Pre vojenských dôstojníkov, ktorí sa chopili moci, bola Evita nebezpečnejšou, ako keď bola nažive, keďže všetci sa báli blúdiacej mŕtvoly bez hrobu.


Dubbed UK

Viac o téme: #Disney #svataevita