Festival DNI MAJSTROV ÚĽUV 2022.

Mgr. Alena Pastorková, ÚĽUV

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) ako národná kultúrna inštitúcia s celoštátnou pôsobnosťou sa od roku 1945 nepretržite venuje zachovávaniu a rozvoju živého tradičného remesla a ľudovej umeleckej výroby na Slovensku.

K významným aktivitám ÚĽUV-u patrí aj prezentácia tradičných remesiel širokej verejnosti. Počiatkom 90. rokov minulého storočia začal ÚĽUV organizovať v centre hlavného mesta dnes divácky mimoriadne obľúbený festival Dni majstrov ÚĽUV. Jeho už 32. ročník sa uskutoční aj tento rok cez víkend 3. – 4. septembra na Hviezdoslavovom námestí, Rybnom námestí a Panskej ulici pred Bibianou v bratislavskom Starom Meste. Podujatie je súčasťou Bratislavského kultúrneho leta a záštitu nad ním prevzala starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Zuzana Aufrichtová.

3. – 4. september 2022 (sobota, nedeľa):
– jarmok tradičných remesiel – Hviezdoslavovo nám. (10:00 – 18:00 hod.)
– gastro zóna – Hviezdoslavovo nám., Rybné nám., Panská ulica, (10:00 – 18:00 hod.)
– kultúrny program – Altánok, Hviezdoslavovo nám. (11:00 – 17:00 hod.)
– Škola remesiel ÚĽUV pred Bibianou (11:00 – 18:00 hod.)
– oddychovo-herná zóna pred Bibianou (10:00 -18:00 hod.)

Organizátor podujatia: Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV)
Hlavnou témou tohtoročného festivalu je drevo a v rámci neho kyjatická hračka, zapísaná nedávno do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Hviezdoslavovo námestie ožije jarmokom jedinečných remeselných výrobkov a predvádzaním tradičných remeselných techník viac ako stovkou najlepších majstrov z celého Slovenska. Drotárstvo, rezbárstvo, hrnčiarstvo, kováčstvo, tkáčstvo, čipkárstvo, zdobenie kraslíc, maľba na sklo, výroba hudobných nástrojov či výroba zo šúpolia a slamy a ďalšie unikátne remeslá ako kožušníctvo, výroba šindľov a košov z lubov a iných prírodných pletív zarezonujú v každom návštevníkovi, ktorý príde zažiť a podporiť lokálnu a ekologickú súčasnú tvorbu ukotvenú v dávnych tradíciách.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV)
Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) vykonáva a podporuje aktivity vedúce k zachovaniu a rozvíjaniu tradičných remesiel a ľudovej umeleckej výroby v súčasných podmienkach. Riadi Regionálne centrá remesiel, vykonáva múzejnú, dokumentačnú, výstavnú a edičnú činnosť. Vzájomnou spoluprácou s výrobcami a dizajnérmi trvale podnecuje vznik nových diel. Viac o aktivitách ÚĽUV.

Pre deti je pripravená obľúbená Škola remesiel ÚĽUV (nominovaná za Slovensko v roku 2023 do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO). Situovaná bude pred Bibianou na Panskej ulici a deti v nej budú mať tak ako po iné roky možnosť vlastnoručne si vytvoriť remeselný výrobok z hliny, drôtu, textilu, dreva či maľovaním na sklo. Súčasťou tohto priestoru bude aj oddychovo-herná zóna, v ktorej sa malí i veľkí spoločne zahrajú s hrami vyrobenými z dreva a pobavia na tradičnom pouličnom bábkovom divadle Gašparko a zázračná skrinka.

V Altánku na Hviezdoslavovom námestí vystúpia počas víkendu okrem viacerých ľudových muzikantov a folklórnych zoskupení aj dva detské folklórne súbory a malí tanečníci z radov návštevníkov budú mať možnosť priučiť sa s nimi ľudovému tancu v školičke tanca. Tu na detského diváka čakajú aj rôzne remeselné súťaže. V rámci kultúrneho programu sa návštevníci dozvedia všetko o histórii a výrobe kyjatickej hračky a vypočujú si rozhovory o remeslách a činnosti Regionálnych centier remesiel ÚĽUV, ktoré predstavia ľudia stojaci za značkou ÚĽUV.

Predajný stánok ÚĽUV-u ponúkne hodnotné publikácie z rôznych edícií svojho vydavateľstva. V neposlednom rade festivalovú atmosféru dotvoria aj chutné jedlá tradičnej slovenskej kuchyne.

Viac o téme: #32. ročník #dnimajstrovuluv2022