STM-MÚZEUM DOPRAVY v Bratislave ponúka stále aj dočasné výstavy.

Oddelenie prezentácie STM

STM-Múzem dopravy v Bratislave prezentuje historický vývoj cestnej, železničnej a čiastočne i pripravovanej vodnej dopravy na území Slovenska. Situované je v priestoroch koľajiska a skladov prvej bratislavskej stanice parostrojnej železnice z 19. storočia.

V stálych expozíciách sú prezentované vzácne kolekcie historických dopravných prostriedkov cestnej a železničnej dopravy.

STÁLE EXPOZÍCIE
Zlatý vek dopravy na cestách i koľajniciach, Vývoj železničnej techniky na Slovensku, Míľniky slovenského motorizmu v II. pol. 20. stor., Vývoj zabezpečovacej železničnej techniky
Viac ako 100 historických automobilov, veteránov, motocyklov, parné rušne, železničné vozne a dopravné exponáty. Najmenších návštevníkov osloví modelové koľajisko a dioráma dopravnej kancelárie. Múzeum dopravy sa nachádza v priestoroch koľajiska prvej bratislavskej stanice parostrojnej železnice z 19. storočia a priľahlých objektov.

DOČASNÉ VÝSTAVY
● do 31. 08. 2023 100 ROKOV DUNAJPLAVBY
Výstava pri príležitosti okrúhleho výročia plavebného podniku Slovenská plavba a prístavy, a. s. ponúka návštevníkom možnosť oboznámiť sa s históriou plavby na Dunaji. Prezentované budú dobové dokumenty, zaujímavé strojné zariadenia, kotvy rôzneho typu, piest z lodného motora, rádiostanice či lodnícke uniformy. Na svoje si prídu malí aj veľkí pri pohľade na unikátne modely lodí, ktoré plávali pod vlajkou plavebného podniku. Výstava pripravená v spolupráci s podnikom Slovenská plavba a prístavy, a. s.

● do 06. 01. 2023 ŽELEZNIČNÉ DEDIČSTVO SLOVENSKA V EURÓPSKOM KONTEXTE
Výstava je výstupom medzinárodného projektu ,,Rail4V4+V“, ktorého cieľom je zdôrazniť turistický potenciál železnice. Návštevníkom priblíži z rôznych uhlov pohľadu 25 vybraných lokalít železničného dedičstva z regiónu V4 + Vojvodina (Srbsko), ktoré významne prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju cestovného ruchu. Do tejto skupiny patria železničné trate, tunely, mosty, viadukty, železničné stanice, hangáre, depá, lokomotívy, vozne i podzemné dráhy. Výstavu múzeum pripravilo v spolupráci s Fakultou architektúry a dizajnu STU v Bratislave, občianskym združením Design Factory a konzorciom Rail4V4+V, pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva a Industrial days 2022.
Viac informácii o projekte.

● do 14. 05. 2023 MOSTY NA DUNAJI
Výstava fotografií na peróne približuje prostredníctvom súčasných i dobových fotografií a kresieb dopravu cez rieku Dunaj na slovenskom úseku v historickom priereze od 19. storočia do súčasnosti. Vznikla v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy, SNM – Historickým múzeom, Podunajským múzeom v Komárne, Mestským múzeom v Štúrove, TA SR, fotografom Miroslavom Pokorným a ďalšími prispievateľmi.

● do 31. 01. 2023 TRETIE STOROČIE BICYKLA
Výstava návštevníkom priblíži bohatú históriu dopravného prostriedku, ktorý si najprv ťažko hľadal cestu k širokej verejnosti. Neskôr sa stal bežnou súčasťou každodenného života obyvateľov, využíval sa aj vo viacerých povolaniach. Dnes sa viac používa na športové a rekreačné aktivity. Zvlášť zaujme historický velocipéd značky Singer s veľkým predným kolesom pochádzajúci z konca 19. storočia, ako aj unikátny storočný drevený bicykel domácej výroby, na ktorom v roku 1922 jeho zhotoviteľ absolvoval cestu z Oravy do Prahy. Výstavu pripravilo múzeum v spolupráci so študentmi Katedry etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Otváracie hodiny:
utorok – piatok: 10.00 – 17.00 hod.
sobota – nedeľa: 10.00 – 17.00 hod.
Posledný vstup je o 16.30 hod.

Viac o téme: #stmmuzemdopravy #výstavy