Nová anglická monografia „Stano Filko: Universal Environment“ osloví aj zahraničie

Mgr. Klára Hudáková, SNG

Slovenská národná galéria a prestížne vydavateľstvo Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. prinášajú pre medzinárodné publikum anglickú monografiu Stano Filko: Universal Environment autorov Lucie G. Stach a Aurela Hrabušického. Slávnostné uvedenie knihy sa uskutoční vo štvrtok 2. marca 2023 o 18.00 v priestoroch SNG.

Z niekoľkoročnej spolupráce Slovenskej národnej galérie a zahraničného vydavateľstva Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. vznikla anglická monografia Stano Filko: Universal Environment venovaná jednému z najdôležitejších neoavantgardných umelcov druhej polovice 20. storočia Stanovi Filkovi. Publikácia je aktualizovanou a doplnenou verziou prvej rozsiahlej slovenskej monografie o tomto výnimočnom autorovi, ktorú v roku 2018 zostavili kurátori SNG Lucia G. Stach a Aurel Hrabušický. Predchádzala jej výstava Stano Filko: Poézia o priestore – kozme v SNG (2016).

Anglická verzia v grafickej úprave Pavlíny S. Morháčovej čerpá z výsledkov nových výskumov Filkovej ranej tvorby, pričom načrtáva aj jej neskorší vývoj s ťažiskom v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Texty sprevádzajú diela a fotografie z domácich aj zo zahraničných inštitúcií a zachovaných fragmentov Filkovho archívu. K medzinárodnému publiku sa tak dostáva možnosť nahliadnuť do širokého rozsahu Filkovho jedinečného konceptuálného umenia a spôsobu myslenia.

„Filkova kozmológia sa zrodila z jeho posadnutosti časom a z vášne pre hľadanie vzťahov medzi ideami a predmetmi. Zanietenosť pre držanie kroku s aktuálnymi trendmi v umeleckom svete pramenila z jeho celoživotnej túžby neustále zostávať skutočne súčasným umelcom. Sledoval nové myšlienky nielen v kultúre a umení, ale aj vo vede a technike, pričom sa od mladosti zaujímal aj o duchovné a náboženské systémy a filozofické idey transcendencie. Vlastnú individuálnu mytológiu pretvoril na ohromne obsiahly kozmologický Systém SF – záznam poznania jednotlivca o svete, vesmíre a jeho spirituálnych rozmerov. Čitateľom to priblíži naša kniha,“ vysvetľuje Lucia G. Stach.

„Keď som pred nejakým časom napísal, že Filko ako zrkadlový mnohosten je pohyblivý, rotujúci útvar, ukázalo sa, že môj pôvodný obraz je príliš statický. Medzitým sa táto formácia závratne zrýchlila – ako meteorit alebo planetoid vo vesmíre, uháňajúci časopriestorom a neustále meniaci svoj vonkajší vzhľad aj vnútornú konfiguráciu. Dnes tieto zmeny definitívne ustali, ale zato planétka Filko sa nám už stráca v nekonečnom časopriestore,“ približuje svoj pohľad na umelca Aurel Hrabušický.

Jednou z dlhodobých stratégií SNG je zasadzovať slovenské umenie do medzinárodného kontextu a podporovať jeho dobré meno v zahraničí, o čom svedčí aj vydanie monografie. Snahu s národnou galériou zdieľa aj jej zahraničný partner. „S hrdosťou vydávame svoju prvú knihu v spolupráci so slovenskou inštitúciou – je pre nás mimoriadnou cťou spolupracovať s národnou galériou v čase, keď opäť otvára svoje brány verejnosti. Dúfame, že táto publikácia pomôže priblížiť dielo Stana Filka, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej avantgardy, čo najširšiemu medzinárodnému okruhu čitateľov,“ hovorí Neil Titman, riaditeľ pre rozvoj podnikania vydavateľstva Scala.

Uvedenie knihy sa uskutoční vo štvrtok 2. marca 2023 o 18.00 v SNG za účasti jej autorov Lucie G. Stach a Aurela Hrabušického a zástupcov vydavateľstva Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. Súčasťou večera bude tanečná performancia Komplementarita, špeciálne vytvorená pre dielo Stana Filka RETROOQS 12 farieb skutočnosti (2006 – 2011) aktuálne prezentované v SNG (choreografia Petra Fornayová).

Publikácia bude dostupná na e-shope SNG a v kníhkupectve Ex Libris v SNG, v ktorom ju bude možné zakúpiť v deň uvedenia za špeciálnu cenu.

Stano Filko (1937 – 2015)
Bol jedným z najvýznamnejších neoavantgardných umelcov druhej polovice 20. storočia. Vznikajúcemu konceptualizmu, ktorý sa stal jeho definujúcou formou umenia, dal svoj vlastný odtlačok používaním rôznych výrazových prostriedkov, kombináciou maľby, objektu a inštalácie. Skúsenosť s totalitou, okupáciou a túžbou po slobode, ako aj zlyhanie utópií a krízu inštitúcií, s ktorými sa celý život stretával, preniesol do autentického projektu individuálnej mytológie. Jeho diela sa v ostatných rokoch dostali do mnohých významných medzinárodných zbierok (Tate Modern, Londýn; mumok, Viedeň; MoMA, New York; Centre Georges Pompidou, Paríž).

Viac o téme: #monografia #publikácia #scalaarts-heritagepublishers #slovenskanarodnagaleria #stanofilko-universalenvironment