Advent v Slovenskej filharmónii

Martina Tolstova, SF

Vo štvrtok 14. decembra 2023 zaznie v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie symfonický program z tvorby skladateľov, ktorých život bol spätý so Slovenskom.

Sólistami večera budú výnimočný slovenský trubkár Stanislav Masaryk, sopranistka Mariana Sajko, mezzosopranistka Michaela Šebestová, tenorista Juraj Kuchár a bas Martin Mikuš. Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor (zbormajster Jan Rozehnal) uvedú program v naštudovaní pravidelného hosťa sezón Slovenskej filharmónie Leoša Svárovského.

Na úvod večera budú znieť dve vianočné kompozície Jána Levoslava Bellu, skladateľa, zbormajstra, dirigenta, organistu, hudobného pedagóga a publicistu, ktorý po štúdiách na gymnáziu v Levoči a v Banskej Bystrici vstúpil na otcovo želanie do kňazského seminára vo Viedni. Až do svojho vysvätenia za kňaza v roku 1866 sa venoval predovšetkým hudbe a aj počas svojho pôsobenia v Banskej Bystrici vyučoval v seminári spev a hudobnú teóriu. Jeho chorálovú skladbu pre miešaný zbor Vianoce upravil Ľudovít Rajter. Vystrieda ju prvá väčšia vokálno-symfonická skladba, ktorú skomponoval v Sibini Vianočná kantáta na text z knihy proroka Izaiáša Uns ist zum Heil ein Kind geboren. ktorá prvýkrát zaznela v decembri 1881.

Koncert pre trúbku a orchester Es dur od bratislavského rodáka Johanna Nepomuka Hummela, ktorý je jedným z najpopulárnejších pre tento nástroj. Hummel ho skomponoval v roku 1803 pre viedenského dvorného trubkára Antona Weidingera, ktorý sa zaslúžil o významné inovácie svojho nástroja. Koncert si vypočujeme v interpretácii výnimočného slovenského trubkára Stanislava Masaryka, nositeľa Ceny Ľudovíta Rajtera, ktorý od roku 2020 zastáva post prvého trubkára Českej filharmónie. Koncert uzavrie Missa in d minor Mikuláša Moyzesa, ktorú skladateľ skomponoval v najplodnejšej fáze svojej skladateľskej kariéry v roku 1929.

Viac o téme: #Advent v Slovenskej filharmónii #koncert