Nedeľný koncert Slovenského komorného orchestra

Martina Tolstova

Úvodný koncert cyklu SKO sa uskutoční v nedeľu 22. októbra 2023 o 16.00 v Malej sále Slovenskej filharmónie.

So Slovenským komorným orchestrom (umelecký vedúci Ewald Danel) sa predstavia dvaja mladí flautisti – Emilia Reske (Poľsko) a Vojtěch Čermák (Česká republika), víťazi siedmeho ročníka súťaže Flautiáda 2022, ktorým porota udelila cenu Slovenskej filharmónie, vďaka ktorej účinkujú v rámci aktuálnej sezóny SF.

Na úvod koncertu zaznie v premiére dielo slovenského skladateľa Víťazoslava Kubičku Bože, smiem ísť k Tebe, ktorá je malým obzretím sa za jeho doterajším životom, pri príležitosti životného jubilea. „Do skladby som zakomponoval niekoľko mne drahých motívov, ktoré patria k môjmu hudobnému krédu po celý môj život,“ hovorí skladateľ. Nasledovať bude Koncert pre dve flauty a orchester g mol Johanna Joachima Quantza. Sólistami nedeľného popoludnia budú dvaja mladí flautisti – Čech Vojtěch Čermák a Poľka Emilia Reske, víťazi Medzinárodnej súťaže Flautiáda, ktorá je etablovanou flautovou súťažou v Európskom hudobnom priestore a teší sa veľkej obľube a záujmu nielen zo strany mladých hudobníkov, ale aj odbornej verejnosti z celej Európy. Program doplnia diela Sergeja Rachmaninova a Bélu Bartóka pre sláčikový orchester. Sláčikové kvarteto č. 1 Sergeja Rachmaninova, ktoré bolo vydané až 58 rokov po jeho skomponovaní v roku 1947. Na záver nedeľného programu zaznie v interpretácii Slovenského komorného orchestra trojčasťové Divertimento pre sláčikový orchester Bélu Bartóka z roku 1939, ktoré vzniklo na objednávku Paula Sachera, švajčiarskeho dirigenta, mecenáša a zakladateľa Bazilejského komorného orchestra. Je to posledné dielo skladateľa pred emigráciou z Maďarska do USA, pred vypuknutím druhej svetovej vojny.

V rámci 75. koncertnej sezóny zaznie v cykle SKO ďalších šesť koncertov. Nedele o 16.0012. novembra, 10. decembra 2023 a 28. januára 2024 a utorky o 19.0013. februára, 16. apríla a 21. mája 2024. V Malej sále, Koncertnej sieni aj Stĺpovej sieni SF.