Príbeh hudby Slovenskej filharmónie v Koncertnej sieni aj online

Martina Tolstova

Vo februári pozývame deti a mladých návštevníkov na Príbeh hudby Slovenskej filharmónie. Interaktívny vzdelávací projekt vznikol v spolupráci Bratislavského chlapčenského zboru so Slovenskou filharmóniou. Jeho autorom je Gabriel Rovňák, ktorý mladých návštevníkov prevedie históriou hudobnej inštitúcie Slovenskej filharmónie slovom aj hudbou.

Príbeh hudby je venovaný jej 75. výročiu. Koncerty sa uskutočnia v stredu 14. februára o 18.00 v rámci cyklu Junior. Školáci bratislavských a mimobratislavských škôl, ktorí sú túto sezónu absolvujú Hudobnú akadémiu Slovenskej filharmónie navštívia organizované koncerty vo štvrtok 15. februára v dvoch frekvenciách o 9.30 a 11.30. Koncert sa bude streamovať a so školou ho môžete sledovať online, vo štvrtok 15. februára o 11.30. Ak máte záujem pozerať priamy prenos koncertu, registrujte sa cez túto stránku.

Deti s rodičmi pozývame na Rodinný koncert v sobotu 17. februára 2024 o 16.00 v Koncertnej sieni SF. Príbeh hudby Slovenskej filharmónie zaznie aj v Dome umenia Piešťany v piatok 16. februára 2024 o 11.00. Deti a mladí poslucháči sa na koncertoch dozvedia o vzniku prvej slovenskej hudobnej inštitúcie. Spoločne budeme cestovať v čase, do roku 1949, kedy vznikal orchester a zakladala sa Slovenská filharmónia. Tešiť sa môžete na stretnutie s hudobným skladateľom, profesorom Eugenom Suchoňom, zakladateľom Slovenskej filharmónie. Je to neuveriteľné, ale spoločne navštívime aj prvý koncert, ktorý zaznel 27. októbra 1949.

Mladí návštevníci si vypočujú diela viacerých skladateľov – Alexandra Moyzesa, Jána Cikkera, Eugena Suchoňa, Franza Schuberta, Ludwiga van Beethovena, Gustava Mahlera… Stretnú sa s členmi našich telies – orchestra Slovenská filharmónia, Slovenského filharmonického zboru a so zbormajstrom Janom Rozehnalom a dozvedia sa, že v Slovenskej filharmónii sa narodil aj Chlapčenský filharmonický zbor, ktorý dnes poznáme ako Bratislavský chlapčenský zbor. Deti sa dozvedia, ako sa stať členom Slovenskej filharmónie – zažijú konkurz a sami rozhodnú, kto v ňom uspeje. Odvážni sa stanú sa na malú chvíľu Filharmonikmi.

Oslava 75. narodenín býva veľkolepá a taká bude aj u nás, čaká vás na nej mnoho hudby a zábavy. V Príbehu hudby Slovenskej filharmónie budú pod taktovkou Gabriela Rovňáka účinkovať Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor (zbormajster Jan Rozehnal), Bratislavský chlapčenský zbor (zbormajsterka Magdaléna Rovňáková), herci Vladimír Kobielsky / Štefan Bučko, huslistka Anabela Patkolo, altistka Barbara Braunová, člen Bratislavského chlapčenského zboru Alexander Fellmayer, soprán.

Tešíme sa na vás na Príbehu hudby Slovenskej filharmónie v Koncertnej sieni alebo online.

Viac o téme: #koncert #Koncertná sieň #Príbeh hudby Slovenskej filharmónie