Slovenský komorný orchester venuje jeden z januárových koncertov spomienke na Bohdana Warchala

Martina Tolstova, SF

Členovia Slovenského komorného orchestra s um. vedúcim Ewaldom Danelom každoročne venujú jeden z januárových koncertov spomienke na zakladateľa Slovenského komorného orchestra, legendárneho Bohdana Warchala. Koncert Hommage à Bohdan Warchal sa uskutoční v nedeľu 28. januára 2024 v Malej sále SF o 16.00. Po boku komorného orchestra sa predstaví slovenský violončelista dlhodobo žijúci v Japonsku Ľudovít Kanta, ktorému bolo v roku 2023 udelené japonské štátne vyznamenanie – Rád vychádzajúceho slnka.

Na úvod nedeľného popoludnia zaznie Serenáda č. 6 D dur Serenata notturna, KV 239 Wolfganga Amadea Mozarta. Barokový skladateľ a violončelista Luigi Boccherini skomponoval dvanásť koncertov pre violončelo. Koncert pre violončelo a orchester č. 9 B dur, G. 482 zaznie v interpretácii vzácneho hosťa sezóny, Ľudovíta Kantu, bývalého koncertného majstra violončelovej skupiny orchestra Slovenská filharmónia. Koncert zaznie v úprave nemeckého violončelistu Friedricha Grutzmachera z roku 1895. Jeho verzia kombinuje štvrtý, piaty i siedmy koncert s deviatym, pričom sú dokomponované i kadencie. Nedeľný koncert cyklu SKO uzavrie Suita pre sláčikový orchester Leoša Janáčka, ktorú skladateľ skomponoval ešte pred svojim štúdiom na lipskom konzervatóriu.

Na nedeľnom koncerte si pripomenieme nedožité 94. narodeniny prof. Warchala (27.01. 1930 – 30.12. 2000). Prof. Bohdan Warchal bol v roku 1960 iniciátorom vzniku komorného súboru. Komorný orchester zostavil z vynikajúcich hráčov sláčikovej sekcie orchestra Slovenská filharmónia. “Warchalovci” pod jeho umeleckým vedením koncertovali nielen v slovenských mestách, ale uznanie dosiahli v mnohých svetových metropolách. Popri hudbe baroka sa venovali aj dielam z obdobia klasicizmu a romantizmu, dielam 20. storočia a skladbám slovenských skladateľov Eugena Suchoňa, Alexandra Moyzesa, Ilju Zeljenku, ktoré vznikli na podnet prof. Warchala, alebo ich tvorcovia darovali komornému orchestru. Prof. Bohdan Warchal viedol komorný orchester s malou nečakanou pauzou celých 40 rokov. Štafetu umeleckého vedúceho odovzdal Ewaldovi Danelovi, ktorý od januára 2001 v tejto práci pokračuje. Okrem pravidelných koncertov v Slovenskej filharmónii koncertuje SKO na rôznych festivaloch a turné doma i v zahraničí, realizuje dramaturgicky zaujímavé projekty a rovnako uvádza premiéry slovenských diel.

Viac o téme: #Hommage à Bohdan Warchal #koncert #Slovenský komorný orchester