V Slovenskom rozhlase prebehlo vyhlásenie víťazov súťaže Čítame pre radosť – čítame Feldeka.

Mgr. Branislav Oprala

 

Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto spoločne s Rádiom Regina Západ vyhlásili v posledný júnový deň v priestoroch obrátenej pyramídy Slovenského rozhlasu víťazov jedinečnej súťaže organizovanej pod patronátom básnika, prozaika a dramatika Ľubomíra Feldeka.

Cieľom projektu Čítame pre radosť – čítame Feldeka, bolo povzbudiť mladých k čítaniu slovenskej tvorby, motivovať ich k umeleckému prednesu a sústrediť záujem žiakov na čítanie s porozumením. Projekt mal súťažný charakter a zapojiť sa doň mohli všetci žiaci základných škôl v Bratislave.

Záštitu nad jedinečným projektom Čítame pre radosť prijal básnik, prozaik a dramatik Ľubomír Feldek, autor mnohých krásnych kníh pre mladšie aj staršie generácie. V októbri oslávi životné jubileum 85. rokov, čo organizátorov v Stredisku kultúry na Vajnorskej a v Regine Západ inšpirovalo k rozhodnutiu zamerať súťaž na čítanie ukážok práve z jeho diel.

Zapojiť sa do súťaže bolo veľmi jednoduché, pretože smartfón je dnes už bežnou súčasťou – ak nie u každého žiaka, tak isto v každej rodine. Žiaci si vybrali úryvok z ktorejkoľvek knižky Ľubomíra Feldeka, natočili video ako úryvok čítajú, respektíve interpretujú a poslali do súťaže do 16. mája 2021.

„Tvorba spisovateľa Ľubomíra Feldeka je v Regine Západ dobre známa. Napísal a narozprával pre našich detských poslucháčov cyklus Rok európskych rozprávok a aktívne sa pán Feldek zúčastnil napríklad na festivale rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok 2018 v Piešťanoch“, priblížila riaditeľka Reginy Západ Mária Grebeňová-Laczová.

Do odbornej poroty, ktorá vyhodnocovala najlepšie žiacke nahrávky prednesu, zasadli známe osobnosti: obľúbená moderátorka Adela Vinczeová, herečka a moderátorka Bibiána Ondrejková, hudobník, herec a režisér Milo Kráľ, moderátor a herec Juraj Bača, ako aj samotný autor čítaných textov Ľubomír Feldek. Členkami poroty boli tiež riaditeľka Rádia Regina Západ a riaditeľka Strediska kultúry Bratislava – Nové Mesto.

Vyhodnotenie súťaže, do ktorej sa z bratislavských základných škôl zapojili takmer dve stovky detí sa uskutočnilo v priestoroch Galérie Slovenského rozhlasu. Ceny víťazom odovzdal spisovateľ Ľubomír Feldek, riaditeľka Strediska kultúry Bratislava – Nové Mesto Mária Priečinská a riaditeľka Rádia Regina Západ Mária Grebeňová-Laczová a populárny herec Juraj Bača.

Víťazmi bez udania poradia, v mladšej vekovej kategórii sa stali Nikolas Kritikos, Hana Černá a Adriana Masaryková. Ocenenia v staršej vekovej kategórii si odniesli Hana Mikulová, David Zwach a Dorotea Šoltésová. Cenu za umelecký prednes získal René Krajčo, ocenenie za umelecký dojem Veronika Ewerlingová. Absolútnou víťazkou súťaže Čítame pre radosť – čítame Feldeka sa stala Dorota Kalávská.

Na víťazov čakalo množstvo zaujímavých cien, ako tablet, knihy a darčekové poukážky. Atraktívnymi zážitkovými cenami boli pre 17 najúspešnejších súťažiacich prehliadka národnej kultúrnej pamiatky budovy Slovenského rozhlasu a nahrávanie interpretovaného textu v profesionálnom rozhlasovom štúdiu. Víťazka súťaže D. Kalávská bude účinkovať v jednej z epizód mini série pre deti Robin, ktorá smeruje na obrazovky RTVS. V hlavej úlohe exceluje jeden z porotcov Juraj Bača – autor projektu, ktorý projekt vymyslel a aj napísal.

Viac o téme: #citamefeldeka #citamepreradost #suťaž #víťazi #výhercovia