Akcia ZET – umenovedná výprava

V horúcom júni roku 1950, ktorý sa stane novým temným obdobím našej novodobej histórie, začína trojica výtvarníkov pracovať na veľkolepej propagandistickej zákazke. Jan Čumpelík, Jaromír Schoř a Alena Čermáková ako členovia tvorivého kolektívu Č.S.Č. maľujú veľkorozmerné ikonické dielo socialistického realizmu Vďakyvzdanie českého a slovenského ľudu generalissimovi Stalinovi. Monumentálnemu dielu (8,7 x 8 m) je venovaná mimoriadna mediálna pozornosť, no nadšenie veľmi skoro opadáva a obraz sa stáva terčom kritiky. V marci 1953 jeho hlavný protagonista zomiera a obraz navždy zmizne.

Od novembra tohto roku bude v átriu SNG výtvarník Marcel Mališ maľovať autorskú repliku strateného diela s pozmeneným názvom VďakyZdanie československého ľudu, ktorá je odkazom na dielo stalinského socialistického realizmu kolektívu Č.S.Č. (1952). Obraz bude pribúdať pred zrakmi verejnosti a maliarska akcia sa stane východiskom pre nový experimentálny žáner – umenovednú výpravu, ktorá zrkadlí naše premýšľanie o role a postavení národnej galérie ako inštitúcie dnes. Výprava otvorí niekoľko tém – vzťah propagandy a umenia, hoax, kult osobnosti, vzťah originálu a kópie, ako aj ďalšie.

19. 11. 2020 – 27. 6. 2021 / Esterházyho palác – átrium, Bratislava / Námet: Alexandra Kusá / Autorský kolektív: Ondřej Horák (Fuczik), Samuel Chovanec, Marcela Kvetková, Alexandra Kusá, Marcel Mališ, Braňo Matis, Kristína Paulenová

Viac o téme: #akciazet #SNG #umenovednavyprava