RTVS opäť hľadá mladých talentovaných virtuózov. Na prihlásenie sa do medzinárodnej súťaže Virtuózi V4+ zostáva už len pár dní.

Stanislav Čačko, RTVS

Mladí talentovaní hudobníci, ktorí majú odvahu zmerať si sily so svojimi rovesníkmi venujúcimi sa klasickej hudbe, sa aj v tomto roku môžu prihlásiť do obľúbenej talentovej šou Virtuózi V4. Ob-ľúbená súťaž vážnej hudby, ktorú v predvianočnom období vysiela Dvojka, predstaví na obrazovkách najväčšie talenty vážnej hudby nielen zo Slovenska, ale zo všetkých krajín V4. Súčasťou súťa-že bude opäť aj krajina mimo V4, toho roku Slovinsko.

Mladí talentovaní hudobníci sa už môžu prihlásiť do obľúbenej talentovej šou Virtuózi V4 prostredníctvom online formulára. Spomedzi prihlásených talentov vo veku do 19 rokov (vrátane) sa štyria finalisti dostanú do medzinárodných kôl, kde si zmerajú sily so súťažiacimi z krajín V4 – Slovenska, Maďarska, Českej republiky a Poľska. Súčasťou súťaže je spravidla aj jedna krajina, ktorá nie je súčasťou V4. Minulý rok to bolo Srbsko, tentokrát sa v súťaži predstavia mladé talenty zo Slovinska.

Víťaz súťaže dostane šancu vystúpiť v najslávnejších koncertných sálach sveta a dokonca získať štipendium v jednej z najprestížnejších hudobných inštitúcií. Víťazovi sa tak otvorí možnosť sľubnej kariéry v klasickej hudbe. Oproti predošlým ročníkom však nastáva veľká zmena, do súťaže sa tento rok môžu prihlásiť len hudobníci, teda detí hrajúce na hudobných nástrojoch, nie speváci.

Ako sa prihlásiť?
Online prihlasovanie bude otvorené už len pár dní a mladí hudobníci môžu nahrať svoje video a svoju prihlášku zaregistrovať na webovej stránke www.virtuosos.com/sk/ do 10. júna 2022. Z prihlásených talentovaných hudobníkov bude 20 najlepších pozvaných na osobný kasting v televíznom štúdiu RTVS. Prihlásiť sa môžu hudobníci hrajúci na strunových a klávesových nástrojoch (klavír, čembalo, harfa, akordeón, gitara), sláčikových hudobných nástrojoch (husle, viola, violončelo, kontrabas), drevených dychových nástrojoch (flauta, priečna flauta, klarinet, hoboj, fagot, saxofón), plechových dychových nástrojoch (trúbka, pozauna, tuba, tenorový roh, lesný roh), bicích nástrojoch (xylofón, marimba, cimbál) a tradičných hudobných nástrojoch.


RTVSOfficial

Bližšie k vysnívaným snom
Virtuózi V4+ sú klasickou talentovou súťažou, ktorá upriamuje pozornosť na vážnu hudbu a jej talenty. Tým najväčším slovenským talentom minulého roka bol klavirista Ryan Martin Bradshaw, ktorý vo finálovom kole zahral klavírny koncert č. 1 B mol z diela P. I. Čajkovského a stal sa víťazom súťaže. Slovenský klavirista Peter Valentovič sa o ňom vyjadril ako o talente, ktorý možno vidieť raz za 50 – 100 rokov.

Talentová súťaž Virtuózi V4+ mladým hudobníkom okamžite otvára dvere do sveta vážnej hudby. Hudobníci sa spolu navzájom podporujú a vystupujú na spoločných koncertoch, prípadne sú aj prizývaní na samostatné podujatia do rozličných krajín. Spoločne tak vystupovali napríklad v Spojených arabských emirátoch, vo Veľkej Británii, v Maďarsku, v Českej republike a v mnohých ďalších krajinách.

Súťaž, ktorá objavuje talenty
Organizátori talentovej súťaže si zakladajú na niektorých pravidlách, ktoré sú zväčša v rozpore s tým, ako fungujú bežné komerčné talentové súťaže. Patrí sem napríklad nezobrazovanie pokazených vystúpení či vystúpení s nedostatkom talentu, ale, naopak, zobrazovanie vystúpení, ktoré motivujú pozitívne. Súťaž talenty nevytvára, ale objavuje ich. Organizátori kladú dôraz aj na kvalitu poroty, ktorá národné a následne medzinárodné talenty hodnotí. Slovenská porota tohto ročníka je zatiaľ tajomstvom, no vo finále medzinárodných kôl nebude ani toho roku chýbať velikán Plácido Domingo. Medzinárodná talentová súťaž Virtuózi V4+ bude súčasťou vysielania RTVS už po tretíkrát.

Viac o téme: #prihláška #RTVS #virtuoziv4